Aktuelle ting finner du på vår facebook-side


 
Galleri Pema er en betydelig leverandør av gaver og priser i forbindelse med oppmerksomhet og påskjønnelser:
 
Her er to eksempler: (hvis du klikker 2 ganger på klippene, så blir de bedre leselig)
 
Vestnorsk Næringsråd markering av deres daglig leder 
Per Aarsand 60 års dag.
                                                    Frivillighetsprisen i Sund 2010.